Skridskonätet är en ideell förening där andra klubbar, föreningar och liknande som bedriver långfärdsskridskoverksamhet är medlemmar. Skridskonätets ändamål är enligt stadgarna att "underlätta utbyte av isinformation och annan information förknippad med långfärdsskridskoåkning mellan medlemsklubbarna och medlemsklubbarnas medlemmar". Detta görs i första hand genom att tillhandahålla en rad tjänster på denna webbplats varigenom medlemsklubbarnas medlemmar kan komma åt isinformation som härrör både från den egna klubben och andra klubbar i Skridskonätet.

Som medlem Skridskonätet erbjuds långfärdsskridskoklubbar bland annat följande tjänster:

  • Tillgång till Isobservationer från medlemmar i alla klubbar. Observationerna finns tillgängliga via klickbar karta och är även sökbara i ett arkiv. Distribution av inkomna Isobservationer sker även via epost.
  • Möjlighet till Isnyttar på webben, sökbara historiskt. Distribueras även via epost.
  • Möjlighet till färdrapporter på webben, sökbara historiskt.
  • Möjlighet för medlemmarna att ladda upp bilder och färdspår, samt att knyta dessa till såväl Isobservationer som färdrapporter. Färdspår visas givetvis på en kartbild, och även koordinatsatta bilder kan placeras ut på kartbilden.
  • Tillgång till en Skridskoatlas, där kringinformation om åkområdena finns. Exempel på sådan information är var parkeringsplatser, busshållplatser och sevärdheter finns. Medlemmarna har möjlighet att själva bidra med sina kunskaper.
  • Klubbmedlemmarna får en "min sida" där länkar till färdrapporter de deltagit i, bilder de tagit och/eller är med på och liknande samlas. Detta blir en utmärkt skridskodagbok som även omfattar vilka sjöar/vatten medlemmen åkt på (via färdrapporterna).
  • Möjlighet att ha en egen sajt med Skridskonätets isinformation tillgänglig. Sajten kan antingen vara på en egen domän (som sssk.se) eller en underdomän till skridsko.net (som lss.skridsko.net).
  • Epostlistor för isinformation till medlemmar, för klubbens färdledare, israpportörer, styrelse och liknande.
  • Tillgång för den egna klubbens medlemmar till motsvarande tjänster hos andra klubbar som är med i Skridskonätet.

En klubb/förening som är intresserad av att bli medlem i Skridskonätet tar lämpligast kontakt med styrelsen via epost till kontakt@skridsko.net och/eller fyller i formuläret för ansökan om medlemskap. Medlemsavgiften är för närvarande 6 kr/skridskoåkande medlem i er förening, dock lägst 100 kr/förening.

Skridskobild
Växla bild 
Skridskobild